Κύρωση τελικού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Με την με Αριθμ. Πρωτ.: 170793/Η2 της 12 – 10 – 2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Κυρώνεται ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών, που καταρτίσθηκε με την 5η/8-10-2018 Πράξη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2018-2019 και 2019 για το Νότιο Ημισφαίριο

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων