Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2019-2020

Η με Αρ. Πρωτ. 170505/ΓΔ4 της 12-10-2018 απόφαση του ΥΠΠΕΘ 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων