Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2018

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, ο Προιστάμενος της Δ/νσης Π.Ε. του Υπουργείου παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε την με Αριθ. Πρωτ. : Φ.7/ΦΜ/168225/Δ1 της 9-10-2018 σχετική ανακοίνωση

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων