Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

Με την με Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 70 / 168176 /E3 της 9-10-2018 Υπουργική απόφαση .Ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. )

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων