Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΑΠΥΣΠΕ της Περιφέρειας Ηπείρου

Με την με Αριθ. Πρωτ.:Φ.31.1/8351 της 08-10-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. & Δ.Ε. Ηπείρου Ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για ΑΠΥΣΠΕ

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων