Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 7-11-2018

Με την Αρ. Πρωτ. 165456/Ε4 της 4/10/2018 απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ Ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων