Ενημέρωση για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

H με Αρ. Πρωτ. 155764/Δ2 της 19-09-2018 Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση για το σχολικό έτος 2018-2019 σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 101470/Δ2/16-06-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2104/19-06-2017).

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων