Εξαιρετικά επείγον. Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

 eliniki simaia  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 

Ιωάννινα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Αριθμ. πρωτ.: 6904

---

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

---

     

        

          ΠΡΟΣ :

 

Σχολικές μονάδες Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

---

Διεύθυνση        :

Φιλικής Εταιρείας 15Α &          Λ. Ακρίτα, 45444 Ιωάννινα

Ταχ. Θυρίδα .   :   

1167

Πληροφορίες   :

Θωμάς Λώλης

     

         ΚΟΙΝ  :   

 

ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου

(υπόψη κ. Παπαγεωργίου)

Τηλέφωνο        :       

2651083098

Φαξ                    :

2651024846

e-mail                :

mail@dipe.ioa.sch.gr

Ιστοσελίδα       :

http://dipe.ioa.sch.gr

 

ΘΕΜΑ :

«Στελέχωση των   Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς»

 

ΣΧΕΤ. :

  1. το άρθρο 79 του Ν 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α΄)
  2. τα άρθρα 3 και 4 της με αριθμ. 152360/ΓΔ4/19.09.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3949Β΄)

Σε ενέργεια των ως άνω σχετικών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση, καθώς και όσοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο ή αποσπώνται στη σχολική μονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η ΔΥΕΠ και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το αριθμ. σχετικό 1, να υποβάλλουν αιτήσεις, εφόσον το επιθυμούν, για τις σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π. ή ανήκουν τα παραρτήματα τα οποία ιδρύθηκαν εντός των κέντρων ή /και δομών φιλοξενίας, αρμοδιότητας ΔΠΕ Ιωαννίνων (ΦΕΚ 3580Β/18), ήτοι :

ΔΗΜΟΤΙΚΑ : 3ο ΔΣ Ιωαννίνων (2 τμήματα), 9ο ΔΣ Ιωαννίνων (2 τμήματα), 16ο ΔΣ Ιωαννίνων (2 τμήματα) και 27ο ΔΣ Ιωαννίνων (3 τμήματα),

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ : Παράρτημα ΝΓ Αγίου Ιωάννη εντός της ΔΥΕΠ Αγίας Ελένης, Παράρτημα ΝΓ Καλπακίου εντός της ΔΥΕΠ Δολιανών και Παράρτημα 1ου ΝΓ Κατσικά εντός της ΔΥΕΠ Κατσικά.

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και τα διδακτικά αντικείμενα ισχύουν όσα αναφέρονται στο αριθμ. σχετικό 2.

Καταληκτική ημερομηνία, Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ.

Λόγω του κατεπείγοντος, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν υπογεγραμμένες και στο faxτης ΔΠΕ Ιωαννίνων (2651024846).

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας.

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων