Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Με την Αρ. Πρωτ.: 154780/Η2 της 18-9-2018   απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού μέχρι και την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων