Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την με Αρ.Πρωτ. Φ.350/67/154274/E3 της 18 – 9 - 2018  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και την Πέμπτη 27-9-2018

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων