Αναφορά ανάληψης και άλλες ενέργειες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019

Μαζί με τις ευχές μας για καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά σας επισημαίνουμε και τα  εξής

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων