Ενημέρωση για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο για το σχολικό έτος 2018-19

Με την με Αριθ. Πρωτ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1 της 27-8-2018 το Υπουργείο παιδείας έρευνας & Θρησκευμάτων  ενημερώνει ότι η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-19 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων