Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2018-2019

Με την με Αριθ. Πρωτ. : Φ.37/6667 της 28-08-2018 της περιφέρειας Π.Ε & Δ. Ε Ηπείρου κυρώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28,ΠΕ29 και ΠΕ30 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2018-2019

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων