Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Mol του Βελγίου

Η με Α.Π. 136750/Η2/17-8-2018 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ: εδώ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων