Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω συνυπηρέτησης για το σχολικό έτος 2018-2019 ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης

Παρατείνεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών (σχετική εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ της  8-8-2018 Αρ. Πρωτ.: 134133/Η2) , για λόγους συνυπηρέτησης, στις σχολικές μονάδες ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες ευθύνης τους

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων