Αργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης - Χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων – Χρονικές περίοδοι παροχής εργασίας από τους ιδιωτικού εκπαιδευτικούς

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα αντικείμενα θέματος, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων