Ανακοινοποίηση των λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ως προς τις ώρες του Δ.Σ. Χρυσοβίτσας

Η Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει τροποποιημένο τον πίνακα λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων,  ως προς τις ώρες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσοβίτσας (κενό 13 ωρών). Όσοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 (στη διάθεση του  ΠΥΣΠΕ ή λειτουργικά υπεράριθμοι που δεν τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα), υπέβαλαν ήδη αίτηση τοποθέτησης, μπορούν εφόσον το επιθυμούν λόγω της ανωτέρω τροποποίησης,  να υποβάλουν νέα αίτηση έως την Τρίτη 07 Αυγούστου 2018 ώρα 14:00: Πίνακας κενών ΠΕ11 Ενιαίου Τύπου Ολοημ. Δ.Σ.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων