ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασής τους έως τη Δευτέρα 20/08/2018

.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων