Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ & ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής)

Το με Α.Π. 5482/31-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων: εδώ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων