Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2018-2019»

Η με αρ. Πρωτ. Φ.37/6095 της 25-7-2018 σχετική απόφαση της Περιφέρειακης Δ/νσης Π.Ε. & Δ. Ε. Ηπείρου

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων