Απόφαση έγκρισης του προγράμματος επισκέψεων σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Με την με αρ. Πρωτ.Φ14/126895/Δ2 της 25/7/2018  o  Γενικός Γραμματέας του Υ.Π.Π.Ε.Θ. ενημερώνει ότι εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση μαθητών-μαθητριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων