Χαρακτηρισμός ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κων ΠΕ60 και ΠΕ70 και προθεσμία υποβολής δήλωσης προσωρινής τους τοποθέτησης έως 24/07/2018

- Χαρακτηρισμός ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60: Απόφαση

- Υποβολή αιτήσεων Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής): Προθεσμία & λειτουργικά κενά

- Δήλωση τοποθέτησης: Υπόδειγμα

- Ομάδες σχολικών μονάδων: http://dipe.ioa.sch.gr/images/Icons/omades_sxoleion.pdf

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων