Διευκρινήσεις για το ν. 4553/2018» και την τοποθέτηση αποσπαμένων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ: εδώ 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων