Ανακοίνωση της δικτυακής πύλης του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ

H Ομάδα υποστήριξης του  Ο.Π.ΣΥ.Δ. παρακαλεί τους εκπαιδευτικούς να μην επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους, γιατί το πρόβλημα που δημιουργείται είναι μεγάλο, καθώς σε περίοδο αιχμής δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους ούτε τα τμήματα του Υπουργείου, ούτε οι διευθύνσεις διότι οι γραμμές είναι μονίμως κατειλημμένες.

Όπως γνωρίζετε, τα τηλέφωνα του ΟΠΣΥΔ είναι για χρήση των διευθύνσεων.

Για τους εκπαιδευτικούς υπάρχει αποκλειστικά το e-mailεπικοινωνία που αναγράφεται στη σελίδα https://opsyd.sch.gr/

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων