Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-2019

Η με Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/5528 της 4ης Ιουλίου 2018 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. & Δ.Ε. εκπαίδευσης Ηπείρου

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων