Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Με την με Αρ.Πρωτ: Φ.350.2/ 6 / 108548 /Ε3 της 29 – 6 -2018 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ορίζονται οι αναπληρωτές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων