Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19

Διαβάστε την εγκύκλιο: εδώ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων