Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στα προγράμματα ΠΕΣΥΠ & ΕΠΠΑΙΚ της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει:

  1. TO ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
  2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων