Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Με τη με αρ. πρωτ. Φ.11.2/22-06-2018 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Π. & Δ. Εκπ/σης Ηπείρου που έλαβε τον με αρ. πρωτ. 4451/27-06-2018 της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 που υπηρετούν στην Π.Ε. Ιωαννίνων, σε οργανικές θέσεις.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις έως την Παρασκευή 29/06/2018 και ώρα 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2651020793 της Δ/νσης, κ. Ελένη Ζώνιου.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων