Ανακοίνωση σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν αίτηση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, να καταγράφουν τα επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί και να το υποβάλλουν ταυτόχρονα με την αίτησή τους στη Δ/νση     Π.Ε. Ιωαννίνων.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων