Γνωστοποίηση ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Η Δ/νση Σπουδών της Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, γνωστοποιεί ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο ν. υπ’ αριθμ. 4547/18 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων