Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018

Σε σχέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 σας ενημερώνουμε τα εξής:

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων