Διορθωτική απόφαση για τη χωροταξική κατανομή των Μαθητών στα Γυμνάσια αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-19

Επισυνάπτεται και η Διορθωτική απόφαση κατανομής  Αρ. Πρωτ.:  Φ. 19.1/6563  / 15-6-2018

και αφορά την με  αρ. Πρωτ. Φ.19.1/6439/ της 12-6-2018 έγγραφο του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ανακοινώνεται η κατανομή των αποφοίτων μαθητών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-2019 ως εξής:

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων