Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με την Αρ. πρωτ.: 92014 /Δ3 /5-6-2018 εγκύκλιο ενημερώνει για τις ενέργειες που θα ακολουθηθούν για το ν Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και τον Προγραμματισμό λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα της διαδικασίας και οι σχετικοί πίνακες

  1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜ ΣΜΕΑΕ 2018
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 (ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 (ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων