Προϋποθέσεις και διαδικασίες α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019

Από την Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας εκδόθηκε η Αρ.Πρωτ. 86699 /Δ3 /25-05-2018 σχετική εγκύκλιος

Επισημαίνεται ότι  τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην  σχετική εγκύκλιο  έχουν σταλεί στις Σχολικές  Μονάδες 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων