Διαδικασία ενημέρωσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων μέσω των σχολικών μονάδων

Με αφορμή περιστατικά που ήρθαν σε γνώση της Διεύθυνσης σε σχέση με το ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν υπέβαλαν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή αίτηση για βελτίωση θέσης λόγω ελλιπούς -όπως υποστήριξαν- ενημέρωσης από τις σχολικές μονάδες που ανήκουν,

επισημαίνουμε τα εξής:

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων