Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού - τροποποίηση πίνακα χωρών - ειδικοτήτων

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων απόσπασης στο εξωτερικό: Δείτε το σχετικό έγγραφο

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων