Χορήγηση άδειας πραγματοποίησης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 6-6-2018

Η σχετική απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων