Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας

Η Δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής απόφασης με Αρ φύλλου:1585/8-5-2018 τ’ Β

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων