Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαίριου και αιτήσεις για παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019 και

Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019  και το ημερολογιακό έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου και αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν παράταση της απόσπασης τους στο εξωτερικό για το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 και το ημερολογιακό έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων