Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Από την Διοικούσα Επιτροπή ΠΠΣ και το Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο του 1ου & 2ου Πειραματικών Σχολείων Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι:

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.https://www.iep.edu.gr/pps/ στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

  • ΦΕΚ 810/τ.Β΄/7-3-2018:
    http://depps.minedu.gov.gr
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων