Ορισμός σχολικών περιφερειών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Με την Αριθμ. Πρωτ: 2381/23-4-2018  απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ορίζονται τα όρια των σχολικών περιφερειών (Σ.Π.) των νηπιαγωγείων (ΝΓ) και δημοτικών σχολείων (ΔΣ) ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων