Ενημέρωση για διάταξη που αφορά σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθ. 59Α΄ δημοσιεύτηκε ο Ν. 4530/2018 με το άρθ. 97 του οποίου αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) ως εξής:

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων