Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2018

Η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων