Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων

Με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου Τοποθετούνται για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων οι παρακάτω εκπαιδευτικοί με τριετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων