Ανακοίνωση Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ-Προσωρινών Τοποθετήσεων σχολικού έτους 2017-2018

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη σχετική ανακοίνωση

A. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ :Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων καλεί τους εκπαιδευτικούς του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16.01 Μουσικής (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) που  επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν  αίτηση  απόσπασης  από την Τετάρτη 26-07-2017 μέχρι και την Παρασκευή  11-8-2017 και ώρα 14.00.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 2017-2018

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2017-2018

B. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  από άλλα ΠΥΣΠΕ : Όσοι εκπαιδευτικοί  αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με τη με αρ. 115974/Ε1/07-07-2017 και 115975/Ε1/07-07-2017 Αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, από την Τετάρτη 26-07-2017 μέχρι και την Παρασκευή 11-08-2017 και ώρα 14:00, συνοδευόμενη από αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που υπεβλήθη για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, πιστοποιητικό εντοπιότητας και πιστοποιητικό συνυπηρέτησης.

1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ 2017-2018

2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2017-2018

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ: Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων καλεί τους εκπαιδευτικούς του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ19-20 Πληροφορικής να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε κενές λειτουργικές θέσεις όπως αυτές φαίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο ?ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΚΕΝΑ_ΠΕ05_ΠΕ07_ΠΕ08_ΠΕ19-20?, από  Τετάρτη 26-07-2017 μέχρι και την Παρασκευή 11-08-2017.

1. KENA_ΠΕ05_ΠΕ07_ΠΕ08_ΠΕ19-20

2. ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_2017-2018

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων