Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.: εδώ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων