Οριστικοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις δομές Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2017-2018: απόφαση ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων