Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων μετά την εκδίκαση των ενστάσεων στις 24-7-2017

1. Η ανακοίνωση

2. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων