Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται από το ν. 3848/2010 ΦΕΚ Α' 71, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Ιωαννίνων, κατάρτισε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών, τον οποίο και σας ανακοινώνουμε.

   Ενστάσεις επί του τελικού πίνακα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00. Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση

2. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών Ιούλιος 2017

3.  Διευκρινίσεις σχετικά με την ισοβαθμία στην επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων        Σχολικών Μονάδων 

4. Πίνακας πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό Α΄ ισοβαθμούντων υποψηφίων Διευθυντών

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων